Wiedza

Prawo gospodarcze

Przedstawiciel handlowy we Francji

Polsko-francuskie kontakty handlowe zyskują z dnia na dzień na intensywności. W konsekwencji, polscy przedsiębiorcy coraz częściej odczuwają potrzebę podejmowania konkretnych działań na terenie Francji.Czy jednak, aby zawierać umowy sprzedaży, najmu lub o...

Prawo gospodarcze

Odsetki ustawowe we Francji

Warto wiedzieć: 1 stycznia 2015 r. zmienił się we Francji sposób obliczania wysokości odsetek ustawowych. Spowodowało to niebagatelny, ponad dwudziestokrotny, wzrost w porównaniu z rokiem 2014. Dla przypomnienia w 2014 roku odsetki wynosił 0,04 % w stosunku...

Prawo gospodarcze

Terminy płatności we Francji

6 sierpnia 2015 r. wraz z wejściem w życie ustawy tzw. Macron dla wzrostu, aktywności oraz równości szans gospodarczych, terminy płatności we Francji uległy nieznacznym zmianom.Standardowo termin płatności w prawie francuskim wynosi 30 dni po otrzymaniu towarów lub...

Prawo gospodarcze

Zakup firmy we Francji

W świetle przepisów prawa francuskiego „zakup firmy” może zostać zrealizowany w dwojaki sposób. Poprzez nabycie udziałów lub akcji spółki (I), albo wraz z nabyciem aktywów przedsiębiorstwa (II). W niniejszym opracowaniu problematyka cesji udziałów/akcji ograniczona...

Prawo gospodarcze

Audyt prawny we Francji

Dlaczego audyt prawny we Francji jest ważny? W ramach rozwoju działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zachodniej Europy, coraz częściej spotyka się przypadki przejęcia spółek francuskich przez polski kapitał. Jako, że Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie...

Prawo gospodarcze

75.000 euro kary za spam telefoniczny we Francji

75.000 euro kary za spam telefoniczny we Francji We Francji od 1 czerwca 2016 r. dzięki nowym dyspozycjom kodeksu konsumenckiego osoby fizyczne które nie życzą sobie otrzymywać ofert reklamowych drogą telefoniczną, będą mogły za darmo zapisać się na specjalnie do...

Prawo gospodarcze

Umowa najmu handlowego we Francji

I. Czas trwania najmu Bail commercial (umowa najmu handlowego) jest umową związaną z najmem lokali przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej o charakterze handlowym, przemysłowym lub rzemieślniczym. Obecnie najem lokali użytkowych uregulowany jest w...