Reprezentacja przed sądami

Reprezentacja przed sądami

Ustrój sądowy we Francji

Podstawowe zasady, na których opiera się ustrój sądowy we Francji nie różnią się znacząco od tych, które znane są w polskim systemie prawnym. Na pierwszym miejscu należy tutaj wskazać na zapisany w konstytucji trójpodział władzy, w którym sądy działają niezależnie...

Reprezentacja przed sądami

Terminy przedawnienia we Francji

We Francji terminy przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą mogą wynosić od kilku miesięcy do 30 lat. Co do zasady, w prawie francuskim roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem 5 lat, chyba że...

Reprezentacja przed sądami

Dobra ugoda lepsza niż zły proces

We Francji ugoda stanowi szeroko rozpowszechniony sposób rozwiązywania różnorakich konfliktów. Spotkać ją oczywiście można przy okazji sporów sądowych dużej wartości, ale też w drobnych sprawach życia codziennego. Przykładem, który może stać się szczególnie bliski...

Reprezentacja przed sądami

Sędzia śledczy we Francji

Jaka przyszłość dla sędziego śledczego ? Od 20, a zdaniem niektórych 40 lat, Francja żyje rytmem corocznych reform postępowania karnego. Prezydentura Nicolas’a Sarkozy’ego nie jest pod tym względem wyjątkiem. W październiku 2008 r. Prezydent Sarkozy powołał komisje...