1. Specjalizacje

SpecjalizacjePoniżej prezentujemy obszary w jakich interweniujemy najczęściej. Twoja sprawa nie mieści się ich zakresie? Skontaktuj się z nami po więcej informacji!

Dochodzenie wierzytelności transgranicznych

Dochodzenie wierzytelności transgranicznych

W ramach transgranicznego dochodzenia wierzytelności kluczowe znaczenie ma regulacja europejska, jak również kwestia właściwej jurysdykcji oraz znajdującego zastosowanie prawa. Znajomość kilku systemów prawnych jest niezbędna dla skutecznego prowadzenia spraw w tym zakresie.

Inwestowanie we Francji

Inwestowanie we Francji

Wspieramy polskich przedsiębiorców w rozszerzaniu ich działalności na Francję. Udzielamy wszechstronnego doradztwa strategicznego w zakresie spółek prawa francuskiego dostosowując formę i regulacje wewnętrzne nowo zakładanych spółek na miarę potrzeb naszych Klientów. Dopełniamy formalności niezbędnych dla założenia, przekształcenia, łączenia, a także przejmowania spółek we Francji. Jednocześnie asystujemy w założeniu konta bankowego dla nowo utworzonych spółek

Oddelegowanie pracowników

Oddelegowanie pracowników

Wspieramy pracodawców w wypełnieniu niezbędnych formalności dla oddelegowania swoich pracowników do Francji. Doradzamy naszym klientom wyjaśniając w sposób kompleksowy na czym polega oddelegowywanie, jakie przepisy francuskie znajdują zastosowanie. Pośredniczymy w kontaktach z urzędami francuskimi oraz francuską inspekcją pracy. Reprezentujemy ich interesy przed sądami francuskimi w postępowaniach przed sądami karnymi jak i pracy.

Oszustwa handlowe

Oszustwa handlowe

Dbamy o interesy przedsiębiorców, którzy padli ofiarą oszustw na tzw. „prezesa spółki”, „fakturę”, czy wyłudzeń przez podmioty posługujące się bezprawnie tożsamością spółek francuskich. Nasze doświadczenie pozwala na aktywną współpracę z bankami oraz prokuraturą w celu zabezpieczenia i odzyskania wyłudzonych środków pieniężnych.

Prawo ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeń

Reprezentujemy czołowe polskie firmy ubezpieczeniowe w postępowaniach z roszczeń odszkodowawczych. Interweniujemy w sporach pomiędzy ubezpieczycielem a przedsiębiorcą wynikłych na tle zawartej polisy ubezpieczeniowej, w szczególności w przypadkach odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczonego zaangażowanej na terenie Francji.

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Świadczymy usługi m.in. w zakresie reprezentacji przed sądami w sprawach związanych z unieważnieniem praw własności intelektualnej oraz naruszeniem praw autorskich (majątkowych i osobistych), jak również praw własności przemysłowej i umów licencyjnych.

Relacje gospodarcze

Relacje gospodarcze

Zapewniamy obsługę prawną uczestnikom obrotu gospodarczego. Reprezentujemy interesy polskich przedsiębiorców w sporach ze spółkami, bankami oraz instytucjami francuskimi.

Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi

Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie prawne w postępowaniach toczących się zarówno przed sądami powszechnymi jak i organami administracyjnymi w wszelkich sprawach z zakresu m.in. prawa międzynarodowego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa autorskiego czy prawa upadłościowego.

Spory na tle prawa pracy

Spory na tle prawa pracy

Udzielamy pomocy klientom korporacyjnym w zakresie francuskich regulacji prawa pracy, w tym w szczególności dotyczących umów pracy, wypadków przy pracy, zwolnień pracowników, postępowań sądowych z pracownikami czy odpowiedzialności pracodawcy.

Sporządzanie i negocjacja umów

Sporządzanie i negocjacja umów

Zapewniamy wsparcie w zakresie francuskiego prawa umów. Udzielamy pomocy naszym Klientom począwszy od etapu negocjacji, aż po sporządzanie umów w trzech językach – polskim, francuskim i angielskim. W tym celu przywiązujemy uwagę do najdrobniejszych szczegółów by w pełni zrealizować funkcję umowy i jednocześnie zapewnić jej zgodność z regulacjami prawa francuskiego.

Transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach powstałych przy okazji transportu międzynarodowego. W szczególności w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za kradzież lub zniszczenie przewożonego towaru.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ofertujemy wsparcie naszym Klientom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego we Francji. W tym zakresie między innymi wyjaśniamy specyfikę francuskich uregulowań dotyczących zamówień publicznych, opracowujemy umowy konieczne na etapie realizacji zamówienia, sporządzamy umowy konsorcjum w zgodzie z prawem francuskim.