Copernic Avocats reprezentowała spółki PZU S.A. i AXA TUiR S.A.

czerwiec 2021Reprezentacja przed sądami

  1. Reprezentacja przed sądami
  2. Copernic Avocats reprezentowała spółki PZU S.A. i AXA TUiR S.A.

C opernic Avocats (mec. Iwona Jowik) reprezentowała spółki PZU S.A. i AXA TUiR S.A. w wielowątkowym sporze na tle gwarancyjnej odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli za szkodę w transporcie międzynarodowym.

Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2021 r. Sąd Apelacyjny w Lyonie unieważnił wyrok Sądu Handlowego w Lyonie z 1-go marca 2018 r. na rzadkiej podstawie pozbawienia pozwanych, tutaj ubezpieczycieli, możności obrony swoich praw. Sąd I instancji uznał bowiem odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczycieli nie ustosunkowując się do ich zarzutu o nieprzestrzeganiu przez ubezpieczonego zapisów tzw. klauzuli parkingowej, co wykluczało ochronę ubezpieczeniową.

W takiej sytuacji apelacja ubezpieczycieli od wyroku Sądu I instancji oparta była o zarzut naruszenia art. 455 oraz 458 francuskiego kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którymi wyroki muszą zawierać, pod sankcją ich nieważności, uzasadnienie co do każdego z zarzutów (fr. „moyens”) podniesionych przez strony, które to doprowadziło do naruszenia prawa pozwanych do obrony. Francuskie orzecznictwo stoi na stanowisku, że obowiązek uzasadnienia wyroku jest ucieleśnieniem prawa do obrony, a wszelkie niedopowiedzenia Sądu same w sobie naruszają równość stron, pogwałcając tym nie tylko prawo wewnętrzne ale również art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.

Rozpoznając sprawę na nowo Sad Apelacyjny podzielił argument PZU S.A. i AXA TUiR S.A. o przedawnieniu roszczeń przeciwko ich klientowi orzekając w konsekwencji, iż roszczenia przeciwko ubezpieczycielom są bezpodstawne.

Treść wyroku poniżej: