Prawo ubezpieczeniowe

Prawo ubezpieczeniowe

Ubezpieczyciel w postępowaniu sądowym we Francji

Ubezpieczyciel w postępowaniu sądowym we Francji w sprawach o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (zarówno w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, jak i dobrowolnych) często odgrywa aktywną rolę. Występuje bowiem obok lub nawet w miejscu osoby...

Prawo ubezpieczeniowe

Umowa ubezpieczenia we Francji

Kodeks ubezpieczeń  z 16 lipca 1976 r. jest głównym źródłem francuskiego prawa ubezpieczeń. Część ustawowa składa się z pięciu ksiąg, z których pierwsze dwie poświęcone są odpowiednio umowie ubezpieczenia oraz ubezpieczeniom obowiązkowym. Oprócz tego kodeksu także...

Prawo ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie w budownictwie we Francji

Budowy objęte obowiązkiem ubezpieczenia Każda budowa pociąga za sobą ryzyko powstania szkód bądź materialnych (uszkodzenie wznoszonego obiektu budowlanego lub sąsiednich obiektów budowlanych), bądź niematerialnych (niemożność korzystania z obiektu budowlanego). W...