1. Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

1. Niniejsza strona internetowa (dalej Strona Internetowa) została stworzona przez Kancelarię Adwokacką Copernic Avocats, spółkę wykonującą wolny zawód z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 15.000 euro, z siedzibą przy Rue Balzac 4 w Paryżu (75008), wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek w Paryżu pod numerem 487 640 575, należącą do Rady Adwokackiej w Paryżu, numer wpisu K 187.

Każdy z użytkowników Strony Internetowej korzystając z zawartych na niej treści deklaruje, że zapoznał się z warunkami zawartymi w niniejszej nocie prawnej oraz, że akceptuje je bezwarunkowo.

2. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do wewnętrznego użytku Copernic Avocats i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszych praw prosimy o kontakt na adres: mail(a)copernic-avocats.com.

3. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe i inne zamieszczone na Stronie Internetowej są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Copernic Avocats. Kopiowanie tych materiałów jest dozwolone jedynie do użytku prywatnego lub w celu rozpowszechniania informacji o Kancelarii, niemniej jednak wymaga w każdym przypadku poszanowania praw autorskich. Zabrania się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania treści Strony Internetowej bez pisemnej i uprzedniej zgody Copernic Avocats.

4. Strona Internetowa została stworzona w wyłącznym celu przekazywania użytkownikom Internetu ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach prawnych, jak również o działalności Copernic Avocats. Treści zawarte na Stronie Internetowej nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez Copernic Avocats użytkownikom Strony Internetowej. Podobnie, treści zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. W konsekwencji, Copernic Avocats nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników Strony Internetowej za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania, itp. znajdujące się na Stronie Internetowej.

W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prawnej prosimy o kontakt z adwokatami Kancelarii Copernic Avocats.

5. Copernic Avocats dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia użytkownikom Strony internetowej dokładnych i aktualnych informacji. Zastrzega się jednak w sposób wyraźny, że wszelkie umieszczane na Stronie internetowej treści zostały sporządzone w oparciu o stan prawny aktualny na dzień ich umieszczenia na Stronie internetowej. Copernic Avocats zastrzega sobie również prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się na Stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji zawartych na Stronie Internetowej ciąży wyłącznie na użytkowniku. Copernic Avocats nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania ze Strony Internetowej.

Polityka Cookies

1. Niniejsza strona internetowa (dalej Strona Internetowa) została stworzona przez Kancelarię Adwokacką Copernic Avocats, spółkę wykonującą wolny zawód z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 15.000 euro, z siedzibą przy Rue Balzac 4 w Paryżu (75008), wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek w Paryżu pod numerem 487 640 575, należącą do Rady Adwokackiej w Paryżu, numer wpisu K 187.

Każdy z użytkowników Strony Internetowej korzystając z zawartych na niej treści deklaruje, że zapoznał się z warunkami zawartymi w niniejszej nocie prawnej oraz, że akceptuje je bezwarunkowo.

2. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do wewnętrznego użytku Copernic Avocats i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszych praw prosimy o kontakt na adres: mail(a)copernic-avocats.com.

3. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe i inne zamieszczone na Stronie Internetowej są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Copernic Avocats. Kopiowanie tych materiałów jest dozwolone jedynie do użytku prywatnego lub w celu rozpowszechniania informacji o Kancelarii, niemniej jednak wymaga w każdym przypadku poszanowania praw autorskich. Zabrania się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania treści Strony Internetowej bez pisemnej i uprzedniej zgody Copernic Avocats.

4. Strona Internetowa została stworzona w wyłącznym celu przekazywania użytkownikom Internetu ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach prawnych, jak również o działalności Copernic Avocats. Treści zawarte na Stronie Internetowej nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez Copernic Avocats użytkownikom Strony Internetowej. Podobnie, treści zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych. W konsekwencji, Copernic Avocats nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników Strony Internetowej za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania, itp. znajdujące się na Stronie Internetowej.

W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prawnej prosimy o kontakt z adwokatami Kancelarii Copernic Avocats.

5. Copernic Avocats dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia użytkownikom Strony internetowej dokładnych i aktualnych informacji. Zastrzega się jednak w sposób wyraźny, że wszelkie umieszczane na Stronie internetowej treści zostały sporządzone w oparciu o stan prawny aktualny na dzień ich umieszczenia na Stronie internetowej. Copernic Avocats zastrzega sobie również prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się na Stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji zawartych na Stronie Internetowej ciąży wyłącznie na użytkowniku. Copernic Avocats nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania ze Strony Internetowej.