X

Marek Pariselle

Adwokat
Warszawa 2021

Adwokat, ma szerokie doświadczenie w zakresie sądowych sporów sądowych oraz w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa gospodarczego,  prawa spółek oraz prawa pracy.

Marek reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach spornych, zarówno na etapie przedprocesowym (rozmowy ugodowe, przygotowanie do sporu, itd.) jak i w toku postępowań sądowych. Regularnie uczestniczy w transgranicznych postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego. Ma także wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji korporacyjnych w zakresie zakładania, restrukturyzacji, fuzji i przejęć oraz likwidacji spółek.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Orleanie, w trakcie których obie prace magisterskie poświęcił zagadnieniom prawa międzynarodowego prywatnego.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale procesowym jednej z wiodących kancelarii międzynarodowych. Autor artykułu naukowego „Francuski model związku partnerskiego” opublikowanego w Kwartalniku Prawa Prywatnego.

Pracuje w języku polskim, francuskim oraz angielskim.