Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Przedstawiciel handlowy we Francji

Polsko-francuskie kontakty handlowe zyskują z dnia na dzień na intensywności. W konsekwencji, polscy przedsiębiorcy coraz częściej odczuwają potrzebę podejmowania konkretnych działań na terenie Francji.Czy jednak, aby zawierać umowy sprzedaży, najmu lub o...

Prawo gospodarcze

Odsetki ustawowe we Francji

Warto wiedzieć: 1 stycznia 2015 r. zmienił się we Francji sposób obliczania wysokości odsetek ustawowych. Spowodowało to niebagatelny, ponad dwudziestokrotny, wzrost w porównaniu z rokiem 2014. Dla przypomnienia w 2014 roku odsetki wynosił 0,04 % w stosunku...

Prawo gospodarcze

Terminy płatności we Francji

6 sierpnia 2015 r. wraz z wejściem w życie ustawy tzw. Macron dla wzrostu, aktywności oraz równości szans gospodarczych, terminy płatności we Francji uległy nieznacznym zmianom.Standardowo termin płatności w prawie francuskim wynosi 30 dni po otrzymaniu towarów lub...

Prawo gospodarcze

Zakup firmy we Francji

W świetle przepisów prawa francuskiego „zakup firmy” może zostać zrealizowany w dwojaki sposób. Poprzez nabycie udziałów lub akcji spółki (I), albo wraz z nabyciem aktywów przedsiębiorstwa (II). W niniejszym opracowaniu problematyka cesji udziałów/akcji ograniczona...