X

Łukasz Głuszczuk

Adwokat
Paryż 2009
Prawnik zagraniczny
Warszawa 2010

Łukasz Głuszczuk jest adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Paryżu (2009), oraz prawnikiem zagranicznym przy Izbie Adwokackiej w Warszawie (2010). Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu spółek handlowych, najmu powierzchni handlowych i produkcyjnych, upadłości, prawa pracy oraz prawa procesowego.

Z COPERNIC AVOCATS współpracuje od 2006 roku. W ramach aplikacji adwokackiej, odbył półroczny staż w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii audytorskiej.

Łukasz Głuszczuk reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych dotyczących prawa pracyprawa przewozowegoprawa ubezpieczeń gospodarczych, a także prawa karnego gospodarczego, czy prawa handlowego. Szczególne miejsce w jego praktyce sądowej zajmują zagadnienia związane z transgraniczną egzekucją wyroków sądowych.

Doradza w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsce i we Francji, w szczególności w nabyciu udziałów/akcji, aktywów, czy cesji przedsiębiorstw w ramach postepowań upadłościowych.. Pracuje także w zakresie transgranicznych umów handlowych oraz najmu powierzchni handlowych ze szczególnym uwzględnieniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Wielokrotnie towarzyszy Klientom Kancelarii w negocjowaniu różnego typu porozumień.

Łukasz Głuszczuk jest absolwentem prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Franche-Comte (specjalizacja europejskie prawo gospodarcze). Ukończył również Instytut Studiów Sądowych na Uniwersytecie Paris II – Panthéon Assas.

Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.