Prawo pracy

Prawo pracy

Wynagrodzenie we Francji w 2022 roku

Minimalne wynagrodzenie we Francji - SMIC Wynagrodzenie jest oczywiście jednym z niezbędnych elementów stosunku pracy, który powinien być ustalony w treści umowy o pracę. Generalnie strony umowy o pracę dysponują prawem do dowolnego określenia kwoty wynagrodzenia,...

Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę we Francji

I.Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (rupture conventionnelle) Ten wprowadzony niedawno tryb rozwiązania umowy o pracę w prawie francuskim jest fakultatywny. Dodatkowo zależy wyłącznie od obopólnej woli pracodawcy i pracownika. Nie może być stosowany...

Prawo pracy

Prawo do wypoczynku we Francji

Wypoczynek dobowy i tygodniowy Co do zasady, pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do wypoczynku w wysokości co najmniej 11 godzin nieprzerwanie. Ponadto w każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku....

Prawo pracy

Czas pracy we Francji

Dobowy czas pracy Dobowy czas pracy we Francji wynosi 7 godzin, a tygodniowy 35 godzin. Praca wykonywana ponad obowiązujące normy będzie stanowić pracę w godzinach nadliczbowych, za które przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub czas wolny od pracy. Maksymalny czas...

Prawo pracy

Zatrudnienie pracownika we Francji – formalności

Deklaracja poprzedzająca zatrudnienie Od 2011 roku zatrudnienie pracownika we Francji wiąże się z koniecznością zgłoszenia przyszłego pracownika do odpowiedniej instytucji (URSSAF - odpowiednik ZUS, MSA - odpowiednik KRUS). Należy to zrobić z maksymalnie 8-dniowym...

Prawo pracy

Praca tymczasowa we Francji

Praca tymczasowa we Francji jest przedmiotem dość szczegółowych regulacji w kodeksie pracy. Przede wszystkim specyfika umowy o pracę tymczasową zawartą w celu wykonania określonej pracy. Albowiem ma ona charakter czasowy, nie może służyć do zatrudnienia pracownika...

Prawo pracy

Bezpieczeństwo w pracy we Francji

Bezpieczeństwo pracy – zobowiązanie pracodawcy Bezpieczeństwo pracy jest jedną z ważniejszych kwestii, na jakie powinien zwrócić uwagę pracodawca planujący oddelegować swoich pracowników do Francji. Tak polski, jak i francuski kodeks pracy nakłada na pracodawcę...