Francja opodatkowuje delegowanie pracowników !

wrzesień 2016Prawo pracy, Prawo przewozowe

  1. Prawo przewozowe
  2. Francja opodatkowuje delegowanie pracowników !

50 euro od każdego pracownika oddelegowanego do Francji

Od 1 stycznia 2017 r. deklaracje oddelegowania kierowców do pracy we Francji wprowadzone tzw. ustawą Macron składane będą drogą elektroniczną. Rozwiązanie to przewidziane zostało w samej ustawie, jednakże aż do końca lipca nie było przepisów wykonawczych. Rozporządzenie zostało wydane dopiero 29 lipca 2016 r. Zgodnie z nim zarówno zgłoszenie oddelegowania (wymagane dla pracowników delegowanych w innych branżach niż transportowa), jak i zaświadczenia o oddelegowaniu kierowców mają być wysyłane przez system informatyczny nazwany SIPSI.

Platforma ta już działa, jednakże na razie korzystanie z niej nie jest obowiązkowe. Zmieni się to 1 października 2016 r. dla zgłoszeń oddelegowania oraz 1 stycznia 2017 r. dla istniejących zaświadczeń o oddelegowaniu kierowców. Dla porządku zauważyć należy, że w niektórych departamentach wymaga się tego już teraz. Zgłoszenie delegowania pracowników w innych branżach niż transportowa składane były drogą informatyczną, mimo że co innego wynika z przepisów.

Przy okazji tej zmiany, szeroko dyskutowana oraz wywołująca wiele kontrowersji ustawa el Khomri, zwana też „ustawą o pracy” (loi travail) z dnia 8 sierpnia 2016 r. wprowadziła nową opłatę. Jest to rodzaj podatku dla pracodawców delegujących pracowników do Francji. Jej szczegóły jeszcze nie są znane, mają zostać określone w rozporządzeniu. Natomiast już teraz wiadomo, że maksymalna wysokość opłaty może wynieść nawet 50 euro od pracownika.

Sądząc po obecnej polityce Francji w kwestii pracowników oddelegowanych, wydaje się prawie pewne, że opłata ta zostanie ustalona właśnie na tym maksymalnym poziomie.

Oficjalnym celem wprowadzenia tej opłaty jest to, co zostało wprost zapisane w ustawie. Mianowicie chodzi o sfinansowanie kosztów wprowadzenia oraz utrzymania w/w systemu informatycznego do składania deklaracji i zaświadczeń oddelegowania.

Patrząc na statystyki oddelegowania, tylko w 2015 r. ponad 286.000 pracowników było we Francji objętych zgłoszeniem oddelegowania. W tym miejscu przypomnieć należy, że wtedy obowiązek zgłoszenia nie dotyczył jeszcze kierowców. Gdyby od każdego z tych pracowników pracodawca miał zapłacić 50 euro, dałoby to Francji w 2015 r. dodatkowe 14.300.000 euro!

Nie znając szczegółów opłaty, wygląda ona daleko idącą dyskryminację zagranicznych pracodawców ograniczającą im w rzeczywistości dostęp do francuskiego rynku. Można więc spodziewać się protestów i skarg do Brukseli. Tak jak miało to miejsce niedawno, przy wprowadzeniu przepisów zobowiązujących zagranicznych przewoźników do wypłacania zagranicznym kierowcom minimalnego wynagrodzenie francuskiego za czas pracy na terenie Francji.

Więcej na temat prawa pracy we Francji można przeczytać: tutaj.