Spanie w kabinie choć niewygodne – to opłacalne

czerwiec 2015Prawo przewozowe

  1. Prawo przewozowe
  2. Spanie w kabinie choć niewygodne - to opłacalne

Spanie w kabinie, po tym jak zostału mu poświęcona uchwała Sądu Najwyższego, zainteresowało też Komisję Infrastruktury. Dnia 23 lipca 2014 r. na wniosek środowisk transportowych Przewodniczący Komisji Infrastruktury zwołał w gmachu Sejmu RP posiedzenie Komisji. Jego tematem była „Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat skutków dla firm transportowych wyroku Sądu Najwyższego w sprawie prawa kierowców do ryczałtów za każdy nocleg w kabinie pojazdu”.

Przypominamy, że mowa jest o uchwale Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów, podjętej 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14). Sędziowie uznali, że stworzenie przez pracodawcę możliwości spędzenia nocy i snu w kabinie samochodu nie jest równoznaczne z zapewnieniem pracownikowi bezpłatnego noclegu w rozumieniu przepisów o podróżach służbowych. Kierowcy mają zatem prawo do dodatkowego świadczenia w zamian za nocleg spędzony na trasie w kabinie.

Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury z dnia 23 lipca 2014r., dotyczące ryczałtów dla kierowców, skończyło się odroczeniem rozstrzygnięcia problemu. Pomimo wcześniejszego zapowiedzenia jak najszybszej zmiany przepisów. Zamiast szybkiej nowelizacji będą spotkania z ekspertami, co oznacza dla przewoźników kolejne dni zwłoki i większe wydatki na ryczałty dla kierowców.

Tymczasem spanie w kabinie opłaca się kierowcom, którym ryczałt należy się nie tylko na przyszłość, ale też do 3 lat wstecz.

Czerwiec 2015

W praktyce okazuje się, że uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów to jedno, a orzecznictwo sądów niższego rzędu i tak idzie swoją drogą. Nie tak dawno Sąd Rejonowy w Gdyni odmówił kierowcy ryczałtów za nocleg w kabinie. W swoim uzasadnieniu Sąd wskazał, że kierowca nigdy nie korzystał z noclegu poza kabiną pojazdu i nie skarżył się na odpoczynek w kabinie. Ponadto nie wnosił w trakcie trwania stosunku pracy o wypłatę ryczałtu czy zapewnienie bezpłatnego noclegu poza kabiną kierowcy, więc godził się na taką formę i warunki odpoczynku. Jak ocenił Sąd, ryczałt – jest świadczeniem kompensacyjnym. Jeśli więc kabina była kierowcy udostępniana nieodpłatnie, to o żadnych kosztach nie ma mowy i ryczałt się nie należy.

Mimo tego wyroku, w większości Sądy idąc za uchwałą Sądu Najwyższego przyznają ryczałt w podobnych sytuacjach.