X

Patryk Sałek

Prawnik

Absolwent prawa uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Patryk Salek interesuje się prawem finansowym, prawem rynku kapitałowego oraz prawem handlowym.

Zainteresowanie prawem rynku kapitałowego spowodowało, iż poświecił swoją pracę dyplomową tematyce funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobył w kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie cywilnym oraz prawie upadłościowym.

Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.