Przewoźnicy oszczędzą 40 euro we Francji

grudzień 2017Prawo przewozowe

  1. Prawo przewozowe
  2. Przewoźnicy oszczędzą 40 euro we Francji

40 euro w kieszeni!

Rząd francuski ogłosił, że wycofuje się z pobierania opłaty w wysokości 40 euro od delegowanego pracownika. Jako powód wskazuje wątpliwości co do zgodności takiej opłaty z prawem europejskim. Opłata ta miała być pobierana od 1 stycznia 2018 r. Dekret oficjalnie uchylający przepisy wprowadzające opłatę ma co prawda zostać wydany dopiero na początku roku 2018, jednak wydaje się, że jej los jest już przesądzony.

Francuski SMIC w 2018 r. : 9,88 €

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulega minimalne wynagrodzenie we Francji (tzw. SMIC). Wynosić ono będzie 9,88 euro za godzinę. Będzie to minimalna stawka godzinowa dla kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 19 t. Stawka godzinowa dla kierowców wysoko wykwalifikowanych wynosi natomiast 10,04 euro.

ZUS : A1 nie dla kierowców spoza Unii

Od pewnego czasu ZUS odmawia wydawania zaświadczeń A1 dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Spowodowane to ma być brakiem miejsca zamieszkania (rozumianego jako centrum interesów życiowych) w Polsce. Stawia to polskich przewoźników zatrudniających takie osoby do wykonywania przewozów, chociażby do Francji, w patowej sytuacji. Mianowicie formularz A1 jest jednym z dokumentów, jakie powinien posiadać przy sobie kierowca, a jego brak naraża pracodawcę na kary. Problem został dostrzeżony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pracuje razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji nad znalezieniem rozwiązania. Ministerstwo zauważa jednak, że ograniczeniem są przepisy europejskie. Nie wiadomo więc, czy uda się zmienić praktykę ZUS, na co niewątpliwie z niecierpliwością czeka branża transportowa.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się polskich firm transportowych do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.