Odsetki ustawowe we Francji

czerwiec 2022Prawo gospodarcze

  1. Prawo gospodarcze
  2. Odsetki ustawowe we Francji

Warto wiedzieć: 1 stycznia 2015 r. zmienił się we Francji sposób obliczania wysokości odsetek ustawowych. Spowodowało to niebagatelny, ponad dwudziestokrotny, wzrost w porównaniu z rokiem 2014. Dla przypomnienia w 2014 roku odsetki wynosił 0,04 % w stosunku rocznym, co było najniższym poziomem w historii. Jako że tak niskie odsetki przestały pełnić swoją funkcję motywującą dłużnika do spełnienia świadczenia w terminie, zdecydowano się zmienić sposób ich obliczania. Nie jest to jednak jedyna nowość.

Obecnie obowiązują dwie stopy odsetek, w zależności od tego, kto jest wierzycielem. Wyższe (3,15 %) przewidziane są, jeśli wierzycielem jest osoba fizyczna niedziałająca w celach gospodarczych ani zawodowych, dla pozostałych wierzycieli przewidziano odsetki ponad czterokrotnie niższe (0,77 %). Dla porównania, w Polsce odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą aktualnie 11,5 % i są jeszcze wyższe (16 %) za opóźnienie w transakcjach handlowych, czyli w przypadku umów zawartych przez strony w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Poza tym odsetki nie są już ustalane na okres roku, jak to miało miejsce wcześniej, ale semestru.

  1. W braku szczególnego uregulowania ustawowego lub umownego, odsetki ustawowe nalicza się od chwili otrzymania przez dłużnika wezwania do zapłaty.
  2. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, ogólne warunki sprzedaży powinny określać wysokość odsetek za zwłokę, która nie może być niższa niż trzykrotność odsetek ustawowych (w drugim semestrze 2022 r. jest to więc 2,31 %). W braku odmiennych postanowień umownych należne będą odsetki w wysokości stopy procentowej kredytu refinansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zwiększonej o 10 punktów (a zatem obecnie 10,00 %).
  3. Jeżeli dłużnik został skazany na zapłatę w orzeczeniu sądu, odsetki ustawowe zostają zwiększone o 5 punktów (do 5,77 %, lub do 8,15 % gdy wierzycielem jest osoba fizyczna niedziałająca w celach zawodowych) po upływie 2 miesięcy:
    • od chwili podania do wiadomości dłużnika orzeczenia sądu, któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
    • od chwili upływu terminu do wniesienia apelacji dla orzeczeń, którym nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
  4. W odróżnieniu od regulacji polskich, w przypadku zwłoki z regulowaniem zobowiązań podatkowych we Francji stosuje się odsetki ustawowe.

Odsetki ustawowe we Francji od 1998 r.:

Rok
2022 – II semestr
Odsetki ustawowe
0,77 % (3,15 %)*
Rok
2022 – I semestr
Odsetki ustawowe
0,76 % (3,13 %) *
Rok
2021 – II semestr
Odsetki ustawowe
0,76 % (3,12 %) *
Rok
2021 – I semestr
Odsetki ustawowe
0,79 % (3,14 %)
Rok
2020 – II semestr
Odsetki ustawowe
0,84 % (3,11 %) *
Rok
2020 – I semestr
Odsetki ustawowe
0,87 % (3,15 %) *
Rok
2019 – II semestr
Odsetki ustawowe
0,87 % (3,26 %) *
Rok
2019 – I semestr
Odsetki ustawowe
0,86 % (3,40 %) *
Rok
2018 – II semestr
Odsetki ustawowe
0,88 % (3,60 %) *
Rok
2018 – I semestr
Odsetki ustawowe
0,89 % (3,73 %) *
Rok
2017 – II semestr
Odsetki ustawowe
0,90 % (3,94 %) *
Rok
2017 – I semestr
Odsetki ustawowe
0,90 % (4,16 %) *
Rok
2016 – II semestr
Odsetki ustawowe
0,93 % (4,35 %) *
Rok
2016 – I semestr
Odsetki ustawowe
1,01 % (4,54 %) *
Rok
2015 – II semestr
Odsetki ustawowe
0,99 % (4,29 %) *
Rok
2015 – I semestr
Odsetki ustawowe
0,93 % (4,06 %) *
Rok
2014
Odsetki ustawowe
0,04 %
Rok
2013
Odsetki ustawowe
0,04 %
Rok
2012
Odsetki ustawowe
0,71 %
Rok
2011
Odsetki ustawowe
0,38 %
Rok
2010
Odsetki ustawowe
0,65 %
Rok
2009
Odsetki ustawowe
3,79 %
Rok
2008
Odsetki ustawowe
3,99 %
Rok
2007
Odsetki ustawowe
2,95 %
Rok
2006
Odsetki ustawowe
2,11 %
Rok
2005
Odsetki ustawowe
2,05 %
Rok
2004
Odsetki ustawowe
2,27 %
Rok
2003
Odsetki ustawowe
3,29 %
Rok
2002
Odsetki ustawowe
4,26 %
Rok
2001
Odsetki ustawowe
4,26 %
Rok
2000
Odsetki ustawowe
2,74 %
Rok
1999
Odsetki ustawowe
3,47 %
Rok
1998
Odsetki ustawowe
3,36 %
(*) odsetki, gdy wierzycielem jest osoba fizyczna niedziałająca w celach zawodowych
 

Zobacz także:

Terminy płatności we Francji

Zostaw opinię: