NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS – REPRESENTANT – 02

Listopad 2016Prawo przewozowe

  1. Prawo przewozowe
  2. NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS - REPRESENTANT - 02

Oddajemy w Państwa ręce kolejny newsletter związany z obowiązywaniem we Francji tzw. Loi Macron

  • od 1 stycznia 2017 r. zaświadczenia o oddelegowaniu kierowców mają być składane drogą elektroniczną, za pomocą platformy internetowej zwanej SIPSI. Poinformujemy Państwa o szczegółach, jak tylko zostaną one przedstawione przez administrację francuską.
  • Francuski ustawodawca przewiduje wprowadzenie od stycznia 2017 r. opłaty w wysokości nieprzekraczającej 50 € od każdego delegowanego pracownika na sfinansowanie wyżej wspomnianej platformy SIPSI. Dokładna wysokość opłaty nie jest jeszcze znana, wydanie rozporządzenia w tej sprawie przewidziane jest na grudzień 2016 r. Obowiązek uiszczenia opłaty będzie spoczywał na pracodawcy.
  • W związku z wprowadzeniem elektronicznych zaświadczeń o oddelegowaniu, pracodawca zobowiązany będzie poinformować delegowanych pracowników o prawach przysługującym im w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Treść takiej informacji przekażemy Państwu w kolejnym newsletterze.
  • Francuscy kontrahenci współpracujący z polskim przewoźnikami odpowiadają solidarnie za niewypełnienie obowiązków pracodawcy związanych z delegowaniem pracowników. W konsekwencji francuscy kontrahenci coraz częściej sprawdzają, czy przewoźnicy dostosowują się do wymogów prawa francuskiego w zakresie delegowania pracowników. W szczególności, czy wyznaczyli oni reprezentanta oraz czy zatrudniani przez nich kierowcy posiadają zaświadczenia o oddelegowaniu.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się polskich firm transportowych do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.