NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS – REPRESENTANT – 08

Listopad 2017Prawo przewozowe

  1. Prawo przewozowe
  2. NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS - REPRESENTANT - 08

W Polsce wreszcie powstał Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który zgodnie z przepisami unijnymi powinien zostać uruchomiony już 4 lata temu (do 31 grudnia 2012 r.) Francja natomiast, na szczęście przewoźników, nadal nie wydała wszystkich przepisów niezbędnych do poboru 40 euro od każdego delegowanego pracownika.

KREPTD

Dziś uruchomiony został Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Zawiera on informacje o przedsiębiorstwach prowadzących transport drogowy i każdemu zainteresowanemu umożliwia sprawdzenie, czy dane firma istnieje i ma stosowne uprawnienia. Ponadto w rejestrze znajdą się także informacje o poważnych naruszeniach firm transportowych oraz ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do zarządzania transportem w firmach (np. w związku z utratą dobrej reputacji). Dane te będą dostępne wyłącznie dla upoważnionych osób (np. dla policji). Numer referencyjny KREPTD będzie też umieszczany na zaświadczeniach o oddelegowaniu.

Zaświadczenia, które sporządzamy dla Państwa będą od dziś zawierały numer referencyjny KREPTD. Nie ma jednak potrzeby wymiany dotychczasowych ważnych zaświadczeń. Mogą Państwo jednakże sami uzupełnić je o numer KREPTD. Można go sprawdzić znajdując swoją firmę w wyszukiwarce: https://kreptd.gitd.gov.pl/.

Sposób wnoszenia opłaty 40 euro nadal nieznany

W newsletterze 07 informowaliśmy Państwa, że planowana opłata od każdego delegowanego pracownika wynosić będzie 40 euro. Ma ona obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., kiedy to najpóźniej powinny zostać przyjęte przepisy określające sposób jej uiszczania. Na chwilę obecną przepisy te nie zostały wydane. Przypomnijmy, że w pierwotnym założeniu opłata w wysokości do 50 euro miała zacząć obowiązywać już 1 stycznia 2017 r.

Na koniec przypominamy, że kierowca powinien być w posiadaniu następujących dokumentów:

  • zaświadczenie o oddelegowaniu,
  • umowa o pracę,
  • zaświadczenie A1.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się polskich firm transportowych do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.