NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS – REPRESENTANT – 07

czerwiec 2017Prawo pracy, Prawo przewozowe

 1. Prawo przewozowe
 2. NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS - REPRESENTANT - 07

Minął już ponad miesiąc od dnia, w którym Francuzi wybrali Emmanuela Macrona na swojego Prezydenta. Nowy Prezydent, nowy miesiąc, nowe wyzwania, a więc i nowy, kolejny już, Newsletter dla Państwa, w którym przedstawiamy nowości dot. deklaracji oddelegowania.

Z końcem czerwca 2017 r. kończy się ważność deklaracji sporządzonych dla tych spośród Państwa, którzy delegowali swoich pracowników na początku roku 2017 r. W związku z tym, przypominamy o konieczności odnowienia deklaracji o oddelegowaniu dla pracowników, którzy będą w dalszym ciągu pracować na terenie Francji.

Po burzliwej kampanii prezydenckiej, we Francji powrócił temat oddelegowania pracowników:

 • Dekretem 2017-751 ustalono wysokość zapowiadanej już w 2016 r. opłaty od każdego delegowanego pracownika na 40 euro. O planach wprowadzenia tej opłaty w maksymalnej wysokości 50 euro pisaliśmy na naszej stronie internetowej. Nowe przepisy mają wejść w życie najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r.

Więcej informacji na temat opłaty mogą Państwo znaleźć tutaj:

 • Natomiast dekret 2017-825 precyzuje, że od 1 lipca 2017 r. comiesięczna lista płac dla każdego pracownika oraz dowód wypłaty wynagrodzenia, które przechowywane są przez Reprezentanta, mają być przetłumaczone na język francuski.
 • Na deklaracji o oddelegowaniu będzie wymagane wskazanie dodatkowego elementu: Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) pracodawcy lub KRS oraz wskazanie kraju, prawu którego podlega organ, do którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie.
 • Zaniedbanie obowiązku sporządzenia deklaracji dla oddelegowanego pracownika grozi zawieszeniem możliwości wykonywania przewozów na maksymalny okres 1 miesiąca; o długości zawieszenia decyduje francuska Inspekcja Pracy.
 • Ponadto na pracodawcę lub kontrahenta francuskiego z nim współpracującego może zostać nałożony mandat w wysokości 2.000 € za każdego pracownika, co do którego nie dochowano obowiązku złożenia deklaracji o oddelegowaniu. W przypadku ponownego stwierdzenia braku deklaracji, wysokość mandatu wyniesie 4.000 €. Odpowiedzialność solidarna francuskich kontrahentów współpracujących z polskim przewoźnikami zachęca Francuzów do weryfikowania, czy polscy kierowcy posiadają niezbędne dokumenty w okresie oddelegowania, w szczególności deklarację o oddelegowaniu. Od 1 lipca 2017 r. francuscy kontrahenci będą mogli żądać od zagranicznych przewoźników przedstawienia kopii deklaracji.

Na koniec przypominamy, że Reprezentant firm delegujących pracowników do Francji powinien być w posiadaniu następujących dokumentów:

 • Kopia dokumentu wyznaczenia Reprezentanta na terenie Francji,
 • Kopia zaświadczenia o oddelegowaniu,
 • Comiesięczna lista płac dla każdego pracownika,
 • Dowód wypłaty wynagrodzenia pracownikowi,
 • Kopia Zaświadczenia A1 każdego pracownika.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się polskich firm transportowych do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.