NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS – REPRESENTANT – 06

czerwiec 2017Prawo pracy, Prawo przewozowe

  1. Prawo przewozowe
  2. NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS - REPRESENTANT - 06

Posiadanie zaświadczenia A1 w miejscu pracy

1. Nowy obowiązek dla polskiego pracodawcy

W dniu 1 kwietnia 2017 r., ustawodawca nałożył nowy obowiązek na pracodawców oddelegowujących pracowników na teren Francji. Mianowicie dotyczy on posiadania dokumentu, który udowodni przynależność pracownika do systemu ubezpieczenia społecznego (art. L. 114-15-1 Kodeksu zabezpieczenia społecznego).

Pracownik powinien posiadać zaświadczenie A1 w swoim miejscu pracy; dla kierowcy będzie to pojazd, którym jeździ on po Francji, dla pracowników budowy – teren budowy, itd. Ponadto kopię zaświadczenia należy również wysłać do zleceniodawcy  kontrahenta.

Jeżeli pracownik nie dysponuje takim zaświadczeniem, w jego posiadaniu powinien być pracodawca albo reprezentant we Francji.

Sankcja przewidziana za niedopełnienie tego obowiązku to kara, której wysokość może sięgać 3.218 € od każdego kierowcy. Jeżeli w ciągu dwóch lat od nałożenia tej kary zostanie ponownie stwierdzone niedopełnienie tego obowiązku, sankcja będzie osiągać podwójną wysokość tej wartości, czyli 6.436 €.

W przypadku, gdy organy kontroli administracji stwierdzą brak Formularza A1, kary będzie można jednak uniknąć. Nastąpi to po okazaniu dokumentu zastępczego potwierdzającego złożenie wniosku o otrzymanie zaświadczenia A1. Następnie, w ciągu 2 miesięcy od przeprowadzenia kontroli, należy przedstawić organom kontroli właściwe już zaświadczenie A1.

Uwaga: Analizując nowe przepisy dochodzimy do wniosku, że za niedopełnienie obowiązku będzie odpowiedzialny kontrahent, zawierający umowę, dla której wartość przewozu będzie wynosiła co najmniej 5.000 €. Można odnieść wrażenie, że ustawodawca francuski nie zdaje sobie sprawy z tego, że w praktyce przewozy o takiej wartości zdarzają się niezwykle rzadko. Jedno jest pewne – Francuzi lubują się w, często zbędnej, papierologii.

Podsumowując, przypominamy, że Reprezentant firm delegujących pracowników do Francji powinien być w posiadaniu następujących dokumentów::

  • Kopia dokumentu wyznaczenia Reprezentanta na terenie Francji,
  • Kopia zaświadczenia o oddelegowaniu,
  • Comiesięczna lista płac dla każdego pracownika,
  • Dowód wypłaty wynagrodzenia pracownikowi,

oraz, aby nowemu obowiązkowi stało się zadość:

  • Kopia Zaświadczenia A1 każdego pracownika.

2. Przykłady z życia codziennego

Otaczamy Klientów kompleksową opieką, wykraczającą poza standardowe obowiązki Reprezentanta. Oto kilka przypadków, które zostały pomyślnie rozwiązane przy pomocy naszej Kancelarii:

1. Pojazd jednego z Klientów został zatrzymany przez organy kontroli, które zarzuciły mu brak legalizacji tachografu oraz naklejek informujących o ograniczeniu prędkości. Nasza Kancelaria podjęła negocjacje z organami kontroli, dzięki czemu Klient uniknął grożącej mu sankcji.

2. Innym przykładem pozytywnie zakończonej interwencji, jest zatrzymanie przez Inspekcję Drogową pojazdu Klienta realizującego transport ponadgabarytowy, w którym znajdował się kierowca mówiący w języku polskim oraz jego francuskojęzyczny pilot. Inspekcja Drogowa zarzuciła Klientowi nieprawidłowości w komunikacji między kierowcą, a pilotem.

Według niej, pilot i kierowca powinni porozumiewać się w tym samym języku, na przykład w języku angielskim, gdyż rzadko który Francuz włada językiem Mickiewicza, chociaż z językiem angielskim też bywa różnie. Finalnie, problem ten został rozwiązany i Inspekcja Drogowa wyraziła zgodę na kontynuację jazdy.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się polskich firm transportowych do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.