NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS – REPRESENTANT – 05

styczeń 2017Prawo pracy, Prawo przewozowe

  1. Prawo przewozowe
  2. NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS - REPRESENTANT - 05

Zgłaszanie kierowców przez stronę internetową SIPSI

1. Przypominamy, iż od 1 styczna 2017 r. delegowanie kierowców należy zgłaszać przez stronę internetową SIPSI. Zgłoszeń mogą dokonywać Państwo samodzielnie lub powierzyć to zadanie naszej Kancelarii. W takim wypadku prośbę o zgłoszenie pracownika wraz z wymaganymi informacjami należy przesyłać co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą zgłoszenia.

Do zgłoszenia delegowania pracownika, konieczne będzie przesłanie nam następujących informacji na jego temat:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • data zawarcia umowy o pracę,
  • nazwa stanowiska pracy,
  • jakim rodzajem pojazdu kieruje (do 3,5 t. czy powyżej).

Nie ma możliwości zgłaszania delegowania pracowników „na przyszłość” ani z datą wsteczną. Początkową datą ważności zaświadczenia jest zawsze data wysłania zgłoszenia przez stronę internetową.

Zaświadczenia wystawione odręczne przez 1 stycznia 2017 r. zachowają ważność do czasu ich wygaśnięcia (po 6 miesiącach od daty sporządzenia).

2. Od 1 stycznia 2017 r. minimalne godzinowe wynagrodzenie we Francji wynosi 9,76 euro.

3. W poprzednich newsletterach informowaliśmy Państwa, że francuski ustawodawca przewiduje wprowadzenie od stycznia 2017 r. opłaty w wysokości nieprzekraczającej 50 € od każdego delegowanego pracownika na sfinansowanie wyżej wspomnianej platformy SIPSI. Z nieukrywanym zdziwieniem przyjmujemy fakt, że do dnia oddania w Państwa ręce tego newslettera, opłata ta, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie została wprowadzona. Będziemy Państwa na bieżąco informować, jeśli pojawią się nowe informacje w tym temacie.

4. Przypominamy także o obowiązku przesyłania nam co miesiąc zestawienia czasu pracy kierowcy we Francji oraz potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia. Są to dokumenty, które przedstawiciel zobowiązany jest przechowywać i udostępnić na żądanie organów kontroli.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się polskich firm transportowych do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.