NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS – REPRESENTANT – 03

grudzień 2016Prawo przewozowe

  1. Prawo przewozowe
  2. NEWSLETTER COPERNIC AVOCATS - REPRESENTANT - 03

Oddajemy w Państwa ręce kolejny newsletter związany z obowiązywaniem we Francji tzw. Loi Macron

  • Jak informowaliśmy w poprzednim newsletterze, od 1 stycznia 2017 r. zaświadczenia o oddelegowaniu kierowców mają być składane drogą elektroniczną. Mianowicie będzie się to odbywać za pomocą platformy internetowej zwanej SIPSI (https://www.sipsi.travail.gouv.fr).

Niemniej jednak, francuski odpowiednik ministerstwa transportu na swojej stronie internetowej, podał uzupełniającą informację. Otóż papierowe zaświadczenia o oddelegowaniu sporządzone przed 1 stycznia 2017 r. zachowają ważność przez okres w nich wskazany (maksymalnie 6 miesięcy od ich sporządzenia).

Proponujemy zatem, tym z Państwa, którym w najbliższym czasie kończy się ważność dotychczas sporządzonych zaświadczeń, sporządzenie nowych jeszcze przed 1 stycznia. W ten sposób unikną Państwo konieczności wypełniania kolejnego zaświadczenia przez Internet. A przede wszystkim dodatkowej opłaty od oddelegowania, która również wprowadzona ma być od 1 stycznia 2017 r. i najprawdopodobniej powiązana ze zgłoszeniem oddelegowania drogą elektroniczną. Opłata ta wynieść może aż 50 euro od delegowanego pracownika.

  • Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, udostępniamy Państwu treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Niewątpliwie powinni ją Państwo przekazać swoim pracownikom przed rozpoczęciem wypełniania dla nich zaświadczeń o oddelegowaniu drogą internetową:

W związku z istnieniem we Francji zdematerializowanego systemu zgłoszeń oddelegowania pracowników, informuję Pana/Panią, że:

  • Pana/Pani dane będą przetwarzane w systemie informatycznym,
  • administratorem danych będzie francuski Minister ds. pracy,przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu oraz sprostowania danych, które to
  • prawo wykonywać można bezpośrednio we właściwej ze względu na świadczenie usług rejonowej jednostce regionalnej dyrekcji przedsiębiorstw, konkurencji, konsumentów, pracy i zatrudnienia.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się polskich firm transportowych do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.