Mandat za przekroczenie prędkości we Francji

lipiec 2022Prawo przewozowe

  1. Prawo przewozowe
  2. Mandat za przekroczenie prędkości we Francji

Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości we Francji

Każdy, kto podróżował po Francji samochodem z pewnością potwierdzi, iż radary spotykane są tam na każdym kroku – jest ich obecnie ponad 3.200 na całym terytorium. Co ciekawe, spośród 13 milionów mandatów za przekroczenie prędkości wystawionych w 2020 r., około 25 % jest adresowanych do obcokrajowców. Nie jest zaskoczeniem, że większość z nich stanowią obywatele państw sąsiednich, to jest Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Obywatele Polski, którym w 2020 r. wystawiono ponad 127.000 mandatów znajdują się na 8 miejscu w tym niechlubnym rankingu.

W przypadku nałożenia mandatu, wysokość kary którą należy zapłacić może różnić się w zależności od terminu, w którym zostanie uiszczona. Przekroczenie prędkości zaliczane jest do tzw. wykroczeń 3 lub 4 klasy, a stawki mandatów wynoszą odpowiednio przy przekroczeniu:

I. do 20 km/h przy ograniczeniu powyżej 50km/h:

  • Pomniejszona kwota grzywny 45 €
  • Kwota grzywny zryczałtowana 68 €
  • Powiększona kwota grzywny 180 €

II. od 20 km/h do 50 km/h:

  • Pomniejszona kwota grzywny 90 €
  • Kwota grzywny zryczałtowana 135 €
  • Powiększona kwota grzywny 375 €

Pomniejszona kwota grzywny będzie obowiązywać, jeśli mandat zostanie zapłacony w terminie 46 dni od otrzymania powiadomienia o nałożeniu mandatu, kwota grzywny zryczałtowanej w okresie od 47 dni do 76 dni, a powiększona kwota grzywny powyżej 77 dni od otrzymania powiadomienia o nałożeniu mandatu.

Przy przekroczeniu prędkości powyżej 50 km/h, wysokość mandatu wynosi do 1.500 €. W przypadku recydywy, według prawa francuskiego, wykroczenie to stanowi przestępstwo.

Margines błędu w odczytaniu prędkości radarów

Zgodnie z artykułem 6 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2009 dotyczącego urządzeń do radarowego pomiaru prędkości, przyjęty przez francuskiego ustawodawcę margines błędu w odczytaniu prędkości radarów stacjonarnych powoduje, iż prędkość wskazana przez radar nie odpowiada rzeczywistej prędkości z jaką poruszał się pojazd.

Ten swoisty „prezent” ofiarowany kierowcy często powoduje, iż mimo rzeczywistego przekroczenia prędkości, nie będzie ono stanowiło wykroczenia.

Margines błędu wynosi odpowiednio:

  • 5 km/h dla prędkości poniżej 100 km/h,
  • 5 % dla prędkości powyżej 100 km/h.

Przykładowo, pojazd jadący z prędkością 75 km/h w terenie, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości 70 km/h nie zostanie zatrzymany, bowiem prędkość jaką odczyta radar wynosić będzie 70 km/h zgodnie z ww. zasadą.

Niemniej jednak, mechanizm ten który na pierwszy rzut oka wydaje się być „ukłonem” w stronę kierowcy, nie przewiduje żadnych odstępstw od przyjętej reguły. Stosowany jest bowiem bezwzględnie przez francuskie organy odpowiedzialne za ściganie kierowców za przekroczenie dozwolonej prędkości.