Francuskie prawo spółek – tabela porównawcza

styczeń 2023Prawo spółek handlowych

 1. Prawo spółek handlowych
 2. Francuskie prawo spółek – tabela porównawcza

Główne cechy spółek handlowych we Francji

Francuskie prawo spółek wykazuje cechy wspólne z prawem polskim – w obu systemach dużą popularnością cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (fr. SARL) oraz spółki akcyjne. We Francji istnieje poza tym uproszczona spółka akcyjna (fr. SAS), łącząca w sobie zalety spółki akcyjnej i mniejszy formalizm spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W poniższej tabeli przedstawione zostały główne cechy tych trzech rodzajów francuskich spółek handlowych.

OGÓLNA CHARAKTE-RYSTYKA
UTWORZENIE
KAPITAŁ
UDZIAŁOWCY
UDZIAŁOWCY
WYZNACZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA
ZBYCIE TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W SPÓŁCE
ZBYCIE TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W SPÓŁCE
PODATKI
SARL (Société à Responsabilité Limitée)
 • art. L. 223-1 do L. 223-43 Kodeksu Handlowego
 • duża swoboda działania
 • interesująca zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw
 • możliwość utworzenia spółki jednoosobowej
Wymogi:
 • statut w formie pisemnej, niekoniecznie poświadczony przez notariusza
 • nazwa firmy (po uprzednim upewnieniu się w rejestrze handlowym i spółek, że nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza pod tą firmą oraz w urzędzie patentowym że nazwa ta nie została dotychczas wykorzystana jako marka)
 • wyznaczenie siedziby spółki (zawarcie umowy najmu lub zakupu lokalu)
 • założenie konta bankowego
 • zarejestrowanie spółki w rejestrze handlowym i spółek
 • brak kapitału minimalnego
 • w momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie 20 % kapitału, a reszty w ciągu 5 lat
 • od 1 do 100 wspólników
 • wspólnikiem/akcjonariuszem może być osoba prawna, fizyczna, obcokrajowiec, małżonkowie
 • odpowiedzialność ograniczona do ilości wniesionych wkładów
 • możliwość w każdym czasie zasięgania informacji w siedzibie spółki dotyczących działalności lub rachunków spółki
 • udział w życiu spółki wyraża się przez uczestnictwo w zgromadzeniach, konsultacje w formie pisemnej i prawo zostania zarządcą
 • co do zasady jest wyznaczony na okres 6 lat
 • obowiązek wyznaczenia biegłego rewidenta powstaje, jeżeli:
  • spółka na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:
   • 4.000.000 euro bilansu,
   • 8.000.000 euro przychodu netto,
   • 50 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego),
   lub
  • spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej (również międzynarodowej), która na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:
   • 4.000.000 euro bilansu,
   • 8.000.000 euro przychodu netto,
   • 50 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego),
  • a sama spółka, kontrolowana pośrednio lub bezpośrednio przez w/w grupę kapitałową, na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:
   • 2.000.000 euro bilansu,
   • 4.000.000 euro przychodu netto,
   • 25 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego).
 • zbycie udziałów osobom trzecim – zgoda większości wspólników reprezentujących minimum 50 % udziałów
 • zbycie udziałów względem wspólników: swobodne
 • możliwość ustanowienia prawa pierwokupu udziałów dla wspólników
 • zbycie udziałów podlega opodatkowaniu w wysokości 3 % wartości zbywanych udziałów
 • zbycie udziałów osobom trzecim – zgoda większości wspólników reprezentujących minimum 50 % udziałów
 • zbycie udziałów względem wspólników: swobodne
 • możliwość ustanowienia prawa pierwokupu udziałów dla wspólników
 • zbycie udziałów podlega opodatkowaniu w wysokości 3 % wartości zbywanych udziałów
 • spółki podlegają podatkowi od osób prawnych, którego stawka podstawowa wynosi od 1 stycznia 2022 r. 25 % rocznego dochodu
 • dla spółek mających obroty poniżej 10 milionów euro, kwota zysku poniżej 42.500 euro opodatkowana jest w wysokości 15 %
 • płacony 4 razy w roku, zaliczki kwartalne + raz w roku wyrównanie podatku rzeczywiście należnego
SA (Société Anonyme)
 • art. L. 225-1 do L. 225-270 Kodeksu Handlowego
 • interesująca dla dużych przedsiębiorstw
 • możliwość notowania akcji na giełdzie
 • dysponuje wszystkimi instrumentami finansowymi
Wymogi:
 • statut w formie pisemnej, niekoniecznie poświadczony przez notariusza
 • nazwa firmy (po uprzednim upewnieniu się w rejestrze handlowym i spółek, że nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza pod tą firmą oraz w urzędzie patentowym że nazwa ta nie została dotychczas wykorzystana jako marka)
 • wyznaczenie siedziby spółki (zawarcie umowy najmu lub zakupu lokalu)
 • założenie konta bankowego
 • zarejestrowanie spółki w rejestrze handlowym i spółek
 • minimum 37.000 euro
 • w momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie połowy tej sumy, a reszty w ciągu 5 lat
 • minimum 2 akcjonariuszy
 • wspólnikiem/akcjonariuszem może być osoba prawna, fizyczna, obcokrajowiec, małżonkowie
 • odpowiedzialność ograniczona do ilości wniesionych wkładów
 • możliwość w każdym czasie zasięgania informacji w siedzibie spółki dotyczących działalności lub rachunków spółki
 • udział w życiu spółki wyraża się przez uczestnictwo w zgromadzeniach, konsultacje w formie pisemnej i prawo zostania zarządcą
 • co do zasady jest wyznaczony na okres 6 lat
 • obowiązek wyznaczenia biegłego rewidenta powstaje, jeżeli:
  • spółka na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:
   • 4.000.000 euro bilansu,
   • 8.000.000 euro przychodu netto,
   • 50 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego),
   lub
  • spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej (również międzynarodowej), która na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:
   • 4.000.000 euro bilansu,
   • 8.000.000 euro przychodu netto,
   • 50 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego),
  • a sama spółka, kontrolowana pośrednio lub bezpośrednio przez w/w grupę kapitałową, na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:
   • 2.000.000 euro bilansu,
   • 4.000.000 euro przychodu netto,
   • 25 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego).
 • zbycie akcji względem akcjonariuszy swobodne (istnieje jednak możliwość wprowadzenia do statutu klauzuli o konieczności uzyskania zgody spółki)
 • możliwość ustanowienia prawa pierwokupu akcji na rzecz akcjonariuszy
 • zbycie akcji – poprzez wypełnienie formularza „Ordre de Mouvement”
 • zbycie akcji nienotowanych na giełdzie podlega opodatkowaniu w wysokości 0,10 % wartości zbywanych akcji
 • brak opodatkowania zbycia akcji notowanych na giełdzie, chyba że odbywa się ono w formie pisemnej
 • spółki podlegają podatkowi od osób prawnych, którego stawka podstawowa wynosi od 1 stycznia 2022 r. 25 % rocznego dochodu
 • dla spółek mających obroty poniżej 10 milionów euro, kwota zysku poniżej 42.500 euro opodatkowana jest w wysokości 15 %
 • płacony 4 razy w roku, zaliczki kwartalne + raz w roku wyrównanie podatku rzeczywiście należnego
SAS (Société par Actions Simplifiée)
 • art. L. 227-1 do L. 227-20 Kodeksu Handlowego
 • interesująca zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw
 • duża swoboda działania
 • ułatwia współpracę między dużymi koncernami
 • niskie koszty utrzymania spółki
 • możliwość utworzenia spółki jednoosobowej
Wymogi:
 • statut w formie pisemnej, niekoniecznie poświadczony przez notariusza
 • nazwa firmy (po uprzednim upewnieniu się w rejestrze handlowym i spółek, że nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza pod tą firmą oraz w urzędzie patentowym że nazwa ta nie została dotychczas wykorzystana jako marka)
 • wyznaczenie siedziby spółki (zawarcie umowy najmu lub zakupu lokalu)
 • założenie konta bankowego
 • zarejestrowanie spółki w rejestrze handlowym i spółek
 • brak kapitału minimalnego
 • w momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie połowy kapitału, a reszty w ciągu 5 lat
 • minimum 1 wspólnik
 • statut może przewidywać:
  • prawo veta
  • prawo wystąpienia ze spółki przy braku aprobaty dla podejmowanych decyzji
  • warunki wyłączenia akcjonariusza, nawet bez jego zgody, po stwierdzeniu uchybień w jego postępowaniu względem spółki
 • wspólnikiem/akcjonariuszem może być osoba prawna, fizyczna, obcokrajowiec, małżonkowie
 • odpowiedzialność ograniczona do ilości wniesionych wkładów
 • możliwość w każdym czasie zasięgania informacji w siedzibie spółki dotyczących działalności lub rachunków spółki
 • udział w życiu spółki wyraża się przez uczestnictwo w zgromadzeniach, konsultacje w formie pisemnej i prawo zostania zarządcą
 • co do zasady jest wyznaczony na okres 6 lat
 • obowiązek wyznaczenia biegłego rewidenta powstaje, jeżeli:
  • spółka na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:
   • 4.000.000 euro bilansu,
   • 8.000.000 euro przychodu netto,
   • 50 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego),
   lub
  • spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej (również międzynarodowej), która na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:
   • 4.000.000 euro bilansu,
   • 8.000.000 euro przychodu netto,
   • 50 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego),
  • a sama spółka, kontrolowana pośrednio lub bezpośrednio przez w/w grupę kapitałową, na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:
   • 2.000.000 euro bilansu,
   • 4.000.000 euro przychodu netto,
   • 25 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego).
 • tryb zbywania akcji określa statut
 • możliwość ustanowienia różnorodnych praw i zakazów dotyczących posiadania, dysponowania i i zbywania akcji
 • zbycie akcji – poprzez wypełnienie formularza „Ordre de Mouvement”
 • zbycie akcji nienotowanych na giełdzie podlega opodatkowaniu w wysokości 0,10 % wartości zbywanych akcji
 • brak opodatkowania zbycia akcji notowanych na giełdzie, chyba że odbywa się ono w formie pisemnej
 • spółki podlegają podatkowi od osób prawnych, którego stawka podstawowa wynosi od 1 stycznia 2022 r. 25 % rocznego dochodu
 • dla spółek mających obroty poniżej 10 milionów euro, kwota zysku poniżej 42.500 euro opodatkowana jest w wysokości 15 %
 • płacony 4 razy w roku, zaliczki kwartalne + raz w roku wyrównanie podatku rzeczywiście należnego