Nieuczciwa konkurencja w transporcie drogowym na celowniku Francji

listopad 2016Prawo pracy

  1. Prawo pracy
  2. Nieuczciwa konkurencja w transporcie drogowym na celowniku Francji

Francuski rząd lobbuje w Strasburgu za zmianą przepisów dotyczących delegowania pracowników

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się przez polskie firmy transportowe do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.

Francuska minister pracy Myriam El Khomri oraz Alain Vidal, sekretarz stanu odpowiadający za transport spotkali się w Strasburgu z komisarz ds. transportu Violetą Bulc, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen oraz eurodeputowanymi w celu przedstawienia im stanowiska Francji w kwestii europejskiej polityki społecznej, w szczególności w branży transportowej.

Przedstawiciele rządu podkreślili zaangażowanie Francji w walkę z naruszaniem i obchodzeniem przepisów prawa pracy przez pracodawców. Odnieśli się oni w szczególności do przykładu przewoźników drogowych spoza Francji. Zarzucają im m.in. nagminnie używanie urządzeń służących do fałszowania rzeczywistego czasu pracy kierowców. Kolejnym zarzutem jest rejestrowanie działalności w krajach o sprzyjających przepisach prawa pracy, mimo że nie wykonują w nich transportów. Takie praktyki Alain Vidal nazwał zorganizowanym oszustwem.

Aby wyeliminować nieprawidłowości, Francja proponuje m.in. powołanie europejskiego urzędu ds. transportu drogowego. Jego zadaniem byłoby czuwanie nad przestrzeganiem przez państwa członkowskie europejskich przepisów w dziedzinie transportu. Cytując sekretarza stanu Alain Vidal „kluczowa jest kontrola przez Unię Europejską kontrolerów państwowych”.

Ponadto Francja z zaangażowaniem wspiera zapowiadaną rewizję dyrektywy 96/71/WE. Dotyczy ona delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – propozycja dyrektywy zmieniającej została przedstawiona w marcu 2016 r.

Celem Francji jest uderzenie w przewoźników, którzy wykorzystują obecną słabość systemu. Przejawia się to w działalności naruszającej zasady konkurencji na rynku europejskim oraz w braku zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom delegowanym.

Polska, jak również 10 krajów, przede wszystkim wschodnioeuropejskich, sprzeciwiają się zmianie Dyrektywy. Pozycja rządu polskiego jest zaskakująca, biorąc pod uwagę, że działalność wspomnianych przewoźników, mimo iż są oni w mniejszości, odbywa się ze szkodą dla pozostałych, którzy przestrzegają europejskich i francuskich przepisów prawa pracy oraz prawa transportowego.