X

Maria Zielińska

Prawnik

Maria Zielińska jest prawnikiem w warszawskim biurze Kancelarii. Maria zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką w Warszawie w październiku 2023 r.

Maria obsługuje klientów Kancelarii w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy.

Po międzynarodowej maturze w St Germain En Laye, zdobyła tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Tematykę swojej pracy poświęciła postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku w prawie polskim ale badała również różnice jakie zachodzą pod tym względem w prawie francuskim.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w kancelariach polskich, które obsługiwały między innymi francuskich klientów.

Studia oraz doświadczenie zawodowe rozwinęły w niej szczególne zainteresowanie dziedziną prawa gospodarczego, prawa cywilnego jak również prawa pracy.

Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.