Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Zakup firmy we Francji

W świetle przepisów prawa francuskiego „zakup firmy” może zostać zrealizowany w dwojaki sposób. Poprzez nabycie udziałów lub akcji spółki (I), albo wraz z nabyciem aktywów przedsiębiorstwa (II). W niniejszym opracowaniu problematyka cesji udziałów/akcji ograniczona...

Prawo gospodarcze

Audyt prawny we Francji

Dlaczego audyt prawny we Francji jest ważny? W ramach rozwoju działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zachodniej Europy, coraz częściej spotyka się przypadki przejęcia spółek francuskich przez polski kapitał. Jako, że Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie...

Prawo gospodarcze

75.000 euro kary za spam telefoniczny we Francji

75.000 euro kary za spam telefoniczny we Francji We Francji od 1 czerwca 2016 r. dzięki nowym dyspozycjom kodeksu konsumenckiego osoby fizyczne które nie życzą sobie otrzymywać ofert reklamowych drogą telefoniczną, będą mogły za darmo zapisać się na specjalnie do...

Prawo gospodarcze

Umowa najmu handlowego we Francji

I. Czas trwania najmu Bail commercial (umowa najmu handlowego) jest umową związaną z najmem lokali przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej o charakterze handlowym, przemysłowym lub rzemieślniczym. Obecnie najem lokali użytkowych uregulowany jest w...

Prawo gospodarcze

Różne formy działalności gospodarczej we Francji

[Artykuł jest zgodny ze stanem prawnym z 2010 roku]Przed przedsiębiorcami, pragnącymi rozwinąć swoja działalność i wprowadzić ją na rynek francuski, otwiera się kilka możliwości. W niniejszym artykule przedstawiono trzy formy działalności gospodarczej we Francji:...

Prawo gospodarcze

Nieruchomości we Francji

[Artykuł jest zgodny ze stanem prawnym z 2010 roku]P rawo nieruchomości we Francji reguluje kwestie związane z obrotem nieruchomościami. Istnieją pewne różnice między legislacją francuską a polską, w szczególności związane z najmem lokali handlowych. Poniżej...

Prawo gospodarcze

Wolne zawody reglamentowane we Francji

[Artykuł jest zgodny ze stanem prawnym z 2010 roku]We Francji wolne zawody mogą być wykonywane, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w formie działalności indywidualnej. Wówczas określa się ich pojęciem pracowników niezależnych (travailleur...